úvodná stránka
 
Kto sme ? Čo robíme?

Pre donorov

Kontakty Galéria
História RPSP
Bývanie
2%
   
Projekty
Vzdelávanie
Ako môžete pomôcť
Spolupráca Pracovný inkubátor
Kto nás podporil
Verejné obstarávanie
Zmluvy
Výročné správy, EON
Domov na pol ceste

Kto nás podporil


  • Nadácii U. S. Steel Košice ďakujeme za systematickú dlhodobú podporu a spoluprácu a najcennejšie považujeme priateľské vzťahy, pochopenie, ochotu a pokoru, ktorú si vysoko vážime.
  • Poďakovanie patrí aj pracovníkom VÚC Košického kraja za dlhoročnú spoluprácu, ako aj poskytovanie finančnej podpory v rámci príspevku na prevádzku nášho zariadenia. 
  • Loepardee Slovensko s.r.o., Košice

  • Tempus Group,  Košice

  • Hotel Bristol, Košice

  • Human International Šahy

  • Potravinová banka, o.z., Lipany

  • Janky
  • Nadácia pre deti Slovenska
  • Fond pre MVO na podporu sociálnej inklúzie na Slovensku  z Nórskeho finančného mechanizmuĎakujeme

 


 

  kto sme / čo robíme / informácie pre donorov / kontakty / galéria / hľadáš pomoc? Rada pre poradenstvo v sociálnej práci