úvodná stránka
 
Kto sme ? Čo robíme?

Pre donorov

Kontakty Galéria
História RPSP
Bývanie
2%
   
Projekty
Vzdelávanie
Ako môžete pomôcť
Spolupráca Pracovný inkubátor
Kto nás podporil
Verejné obstarávanie
Zmluvy
Výročné správy, EON
Domov na pol ceste
Ako môžete pomôcť


1. Kde a ako môžem prispieť na podporu Domova na polceste?

Darcovia môžu svoje finančné príspevky zasielať buď priamym vkladaním na účet Občianskeho združenia RADA PRE PORADENSTVO V SOCIÁLNEJ PRÁCI, č. účtu: 4350232803/3100, Volksbank, a.s. Košice, alebo jednorazovým platobným príkazom, alebo trvalým platobným príkazom vo svojej banke. Príspevky je možné zasielať tiež poštovou poukážkou typu U. Pri zadávaní platobného príkazu, alebo vypĺňaní poštovej peňažnej poukážky je nutné do správy pre prijímateľa uviesť DOMOV NA POLCESTE


2. Môžem prispievať aj nepravidelne?


Áno, prispievať môžete tak, ako Vám to dovoľuje Vaša finančná situácia.

3. Akou čiastkou ľudia zvyčajne prispievajú?

Zvyčajne je výška jednorazového finančného príspevku 5 EUR.


4. Môžem poslať ľubovoľnú čiastku?

Áno, môžete poslať ľubovoľnú čiastku. Maximálna výška nie je obmedzená a závisí iba od Vášho rozhodnutia alebo od Vašich finančných možností. Vážime si každého darcu a prispievateľa bez ohľadu na výšku jeho príspevkov.


5. Môžem podporiť konkrétneho chlapca?

Áno, môžete. V takomto prípade napíšte do správy pre prijímateľa meno chlapca, ktorého chcete podporiť.

6. Môžem prispieť aj nefinančnou pomocou?

Okrem jednorazového alebo pravidelného mesačného prispievania nám môžete pomôcť i tak, že o našom DOMOVE NA POLCESTE budete hovoriť so svojimi známymi a priateľmi. Veríme, máte vo svojom okolí i ďalších ľudí dobrej vôle, ktorí by boli ochotní tiež pomôcť. Okrem finančnej pomoci niekedy potrebujeme i materiálno-technickú pomoc. Väčšinou menší podnikatelia zvyknú prispieť svojimi službami v oblasti tlače propagačných materiálov, foriem stravovania chlapcov v núdzi, stavebnými hmotami na rekonštrukciu, prácou atď. Každú pomoc si veľmi ceníme.

7. Môžem ostať anonymný prispievateľ?

Áno, pokiaľ si želáte zostať v anonymite, budeme Vaše želanie rešpektovať.

8. Môžu prispievať aj firmy a organizácie?

Áno, samozrejme, budeme veľmi vďační.

9. Dozviem sa na aký účel bol môj príspevok použitý?

Áno, pravidelne budeme informovať na aký účel boli finančné dary použité.

10. Môžem osobne spoznať ľudí, ktorým pomáham?

Každý darca, má právo poznať ľudí, ktorým pomáha. Na našej webovej stránke budeme pravidelne aktualizovať informácie o našich klientoch, ktorým je finančná pomoc určená. Budeme informovať, čo sa udialo v ich živote, aká je ich momentálna situácia. Po telefonickom dohovore je možné nás prísť i osobne navštíviť.

11. Môžem vás podporiť 2% z dane?

Áno, nasledovným postupom:


POSTUP NA POUKÁZANIE 2% Z DANE PRE ZAMESTNANCOV, KTORÝM ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZAPLATENÝCH PREDDAVKOV NA DAŇ ROBÍ ZAMESTNÁVATEĽ:

Zamestnanci môžu poukázať 2% zo zaplatenej dane v prospech jedného prijímateľa, tj. organizácie ktorá je uvedená v ZOZNAME PRIJÍMATEĽOV 2% na daný rok, pričom minimálna výška na poukázanie 2% je 3,32 EUR.

Postup:

 • Do 15. februára 2011 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

 • Požiadajte tiež svojho zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE. Na základe tohto potvrdenia si viete vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je suma, ktorú nám maximálne môžete poukázať. (Minimálne suma je 3,32 EUR.)

 • Vo Vyhlásení napíšte sumu, ktorú nám chcete poukázať.

 • NA STIAHNUTIE:

  Ziadost_o_rocne_zuctovanie_preddavkov_na_dan.pdf
  Vyhlasenie_o_poukazani_sumy_do_vyky_2percent_zaplatenej_dane.doc
  Poucenie_k_Vyhlaseniu_o_poukazani_sumy_2percent_zaplatenej_dane.pdf
  Potvrdenie_o_zaplateni_dane.pdf

 • - Tieto tlačivá, Potvrdenie a Vyhlásenie, doručte do 30.4.2011 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli Vaše 2% v prospech nášho občianskeho združenia. Váš zamestnávateľ platí celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu. Následne peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad.


POSTUP NA POUKÁZANIE 2% Z DANE PRE FYZICKÉ OSOBY, KTORÉ SI SAMÉ PODÁVAJÚ DAŇOVÉ PRIZNANIE ZA ROK 2010

 • Vo Vašom daňovom priznaní za rok 2010 (typ A, alebo typ B) si vypočítajte 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, - minimálne 3,32 EUR.

 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené potrebné kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Tu sú naše údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania:

 • IČO: 319 65 903
  Právna forma: Občianske združenie
  Obchodné meno: Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, o.z.
  Ulica: Zvonárska 12    PSČ: 04001   Obec: Košice

 • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.

 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania tj. do 31.3.2011 na Váš daňový úrad a v tomto termíne by ste mali aj zaplatiť daň z príjmov.   

 • Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli Vaše 2% v prospech nášho občianskeho združenia. Vy platíte celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu a následne peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad.

POSTUP NA POUKÁZANIE 2% Z DANE PRE PRÁVNICKÉ OSOBY

 • Právnické osoby môžu poukázať 2% z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,30 EUR.

 • Vo Vašom daňovom priznaní za rok 2010 si vypočítajte Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby. Poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 8,30 EUR pre jedného prijímateľa.

 • V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech niekoľkých prijímateľov.

 • Tu sú naše údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania: 
      
  IČO
  : 319 65 903
  Právna forma: Občianske združenie
  Obchodné meno: Rada pre poradenstvo v sociálnej práci
  Ulica: Zvonárska 12  PSČ: 04001  Obec: Košice


 

  kto sme / čo robíme / informácie pre donorov / kontakty / galéria / hľadáš pomoc? Rada pre poradenstvo v sociálnej práci