úvodná stránka
 
Kto sme ? Čo robíme?

Pre donorov

Kontakty Galéria
História RPSP
Bývanie
2%
   
Projekty
Vzdelávanie
Ako môžete pomôcť
Spolupráca Pracovný inkubátor
Kto nás podporil
Verejné obstarávanie
Zmluvy
Výročné správy, EON
Domov na pol ceste
2%


Už niekoľko rokov máme možnosť darovať 2%. Touto cestou by sme Vás chceli požiadať o podporu. Vieme, že je veľa organizácií, ktoré potrebujú tieto peniaze a my sme jednou z nich. Hlavným dôvodom nášho záujmu získať si vašu  podporu  sú  od roku 2010 novozriadené sociálne služby. „ Domov na pol ceste“ a  „Pracovný inkubátor“   pre mladých ľudí bez domáceho zázemia vo veku od 18 do 28 rokov. Darované  peniaze plánujeme použiť na ich profesionálnu prípravu, bývanie, stravovanie, rozvoj  ich osobnosti  a zmysluplné využívanie voľnočasových aktivít. Našim cieľom je sprevádzať ich k samostatnosti a doviesť ich k úspešnému štartu do spoločenského a pracovného života.   

Identifikačné údaje k 2%:

Názov organizácie: Rada pre poradenstvo v sociálnej práci
Sídlo: Zvonárska 12, 040 01 Košice
Právna forma:
občianske združenie
IČO: 31 965 903

Ďakujeme za podporu


 

  kto sme / čo robíme / informácie pre donorov / kontakty / galéria / hľadáš pomoc? Rada pre poradenstvo v sociálnej práci