úvodná stránka
 
Kto sme ? Čo robíme?

Pre donorov

Kontakty Galéria
História RPSP
Bývanie
2%
   
Projekty
Vzdelávanie
Ako môžete pomôcť
Spolupráca Pracovný inkubátor
Kto nás podporil
Verejné obstarávanie
Zmluvy
Výročné správy, EON
Domov na pol ceste
Výročné správy, EON

 

Krízový plán (pri riadení činností zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu Covid-19, resp. iných prenosných ochorení)

Krízový plán PDF >>>

line

Auditorská správa 

Auditorská správa za rok 2015 >>>

line

Výročná správa

Výročná správa RPSP Košice za rok 2015 >>>

Výročná správa RPSP Košice za rok 2016 >>>

Výročná správa RPSP Košice za rok 2017 >>>

Výročná správa RPSP Košice za rok 2018 >>>

Výročná správa RPSP Košice za rok 2019 >>>

line


EON.

Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov, bežných výdavkov a bežných príjmov za rok 2015 >>>

Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov, bežných výdavkov a bežných príjmov za rok 2016 >>>

Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov, bežných výdavkov a bežných príjmov za rok 2017 >>>

Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov, bežných výdavkov a bežných príjmov za rok 2018 >>>

Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov, bežných výdavkov a bežných príjmov za rok 2019 >>>

line


Cenník úhrad.

Cenník úhrad >>>

 

 

 


  kto sme / čo robíme / informácie pre donorov / kontakty / galéria / hľadáš pomoc? Rada pre poradenstvo v sociálnej práci