úvodná stránka
 
Kto sme ? Čo robíme?

Pre donorov

Kontakty Galéria
História RPSP
Bývanie
2%
   
Projekty
Vzdelávanie
Ako môžete pomôcť
Spolupráca Pracovný inkubátor
Kto nás podporil
Verejné obstarávanie
Zmluvy
Výročné správy, EON
Domov na pol ceste

Verejné obstarávanie


Zabezpečenie služieb spojených s ubytovaním, stravovaním, podaním občerstvenia a prenájmu

vzdelávacích priestorov

Názov obstarávania: Zabezpečenie služieb spojených s ubytovaním, stravovaním, podaním občerstvenia a prenájmu vzdelávacích priestorov.

Obstarávateľ (kontaktné údaje):
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci v Košiciach
Zvonárska 12, 040 01 Košice

Predpokladaná hodnota zákazky: 8.750,00 EUR bez DPH

Typ: Poskytnutie služby

Miesto dodania (okres): územie v pôsobnosti Košického kraja

Lehota na predkladanie ponúk: 12.03.2015. do 10.00 hod

Na stiahnutie: Výzva na predloženie ponúk (súbor .pdf)

 

line

Zabezpečenie služby – kurz autoškola

Názov obstarávania: Zabezpečenie služby – kurz autoškola

Obstarávateľ (kontaktné údaje):
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci v Košiciach
Zvonárska 12, 040 01 Košice

Predpokladaná hodnota zákazky: 6.560,00 EUR bez DPH

Typ: Poskytnutie služby

Miesto dodania (okres): územie v pôsobnosti Košického kraja

Lehota na predkladanie ponúk: 12.03.2015. do 10.00 hod

Na stiahnutie: Výzva na predkladanie ponúk (súbor .pdf)

line

  kto sme / čo robíme / informácie pre donorov / kontakty / galéria / hľadáš pomoc? Rada pre poradenstvo v sociálnej práci