úvodná stránka
 
Kto sme ? Čo robíme?

Pre donorov

Kontakty Galéria
História RPSP
Bývanie
2%
   
Projekty
Vzdelávanie
Ako môžete pomôcť
Spolupráca Pracovný inkubátor
Kto nás podporil
Verejné obstarávanie
Zmluvy
Výročné správy, EON
Domov na pol ceste

Spolupráca

Slovensko:
 • Magistrát Mesta Košice
 • Magistrát Mesta Prešov
 • Mestská časť Juh Košice
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice
 • Stredná odborná škola Kukučínová, Košice
 • Nadácia detí Slovenska
 • Nadácia Socia, Bratislava
 • Úsmev ako dar, Košice
 • Základná umelecká škola, Košice
 • ACET, Košice
 • IMI, Košice
 • VERVA, Košice
 • Virtus, a.s.,  Košice
Medzinárodná spolupráca:
 • Vysoká ľudová škola , Viebäck, Švédsko
 • Sandnes Pro – Service, a.s.,Nórsko
 • AHA Process, USA
 • Centrum pro komunitní práci východní Morava


 

 

  kto sme / čo robíme / informácie pre donorov / kontakty / galéria / hľadáš pomoc? Rada pre poradenstvo v sociálnej práci