úvodná stránka
 
Kto sme ? Čo robíme?

Pre donorov

Kontakty Galéria
História RPSP
Bývanie
2%
   
Projekty
Vzdelávanie
Ako môžete pomôcť
Spolupráca Pracovný inkubátor
Kto nás podporil
Verejné obstarávanie
Zmluvy
Výročné správy, EON
Domov na pol ceste
Pre všetkých, ktorých to zaujíma


Prídu preto lebo sú v núdzi. Potrebujú posteľ, jedlo, teplo. Bolo by pre nás veľmi jednoduché  poskytnúť im iba to. Náš cieľ je iný. Ich predstava  o reálnom živote je skreslená. Nezažili pocit bezpečia, dôvery, pochopenia.  Nenaučili sa  zamýšľať, rozhodovať sa, zodpovedne stáť  za svojim rozhodnutím, znášať dôsledky. Nenaučili sa , že ak chcú niečo mať, musia preto niečo zmysluplné urobiť .  Učíme sa spoločne žiť na území, ktoré je dočasne naše, preto Domov na pol ceste.  Meniť  hodnotový systém, prijímať to čo je dobré,  žiť  v úcte, rešpekte a pomáhať jeden druhému.
Poskytujeme :

  • Bývanie a učíme sa postarať oň
  • Podmienky na prípravu stravy  – príprava jedálnička, nákup, varenie, upratanie kuchyne
  • Finančné hospodárenie
  • Dokončenie si vzdelania – predprofesijná a profesijná príprava, rozvoj kľúčových kvalifikácií
  • Možnosť pokračovať na maturitnom štúdiu, na vysokej škole
  • Zmysluplné trávenie voľného času 
  • Pracovná terapia – získanie pracovných návykov, pochopiť čo je to zodpovednosť, dochvíľnosť, ...

Mladí ľudia, ktorí k nám prichádzajú nemajú predstavu o budúcnosti. O tom, čo chcú a kam sa chcú dostať.  Áno, možno  namietate a máte pravdu. Ani mladí ľudia, ktorí majú vyhovujúce rodinné zázemie, mnoho krát nevedia čo chcú. Ale rozdiel je, že oni sa majú koho opýtať. Majú okolo seba ľudí, na ktorých im záleží, ktorí ich ľúbia a dávajú im pocit bezpečia, dôvery a pochopenia. Podporu a sprevádzanie potrebujú  obidve skupiny, zázemie prijatia a porozumenia, budovanie  osobných  aj spoločenských zdrojov. Práve o tú časť spoločenských zdrojov  a väzieb, kontaktov a priateľstiev  naozaj stojíme. Pozývame vás k neformálnej  spolupráci a poznávaniu sa navzájom. Ďakujeme, že si nájdete čas.

 

 

  kto sme / čo robíme / informácie pre donorov / kontakty / galéria / hľadáš pomoc? Rada pre poradenstvo v sociálnej práci