úvodná stránka
 
Kto sme ? Čo robíme?

Pre donorov

Kontakty Galéria
História RPSP
Bývanie
2%
   
Projekty
Vzdelávanie
Ako môžete pomôcť
Spolupráca Pracovný inkubátor
Kto nás podporil
Verejné obstarávanie
Zmluvy
Výročné správy, EON
Domov na pol ceste
Text na úvod

Spája nás podobný osud. Ocitli sme sa v situácii, do ktorej sme sa nedostali  vlastnou vinou. Boli sme postavení pred otázku ako ďalej. Kam ísť, kde budeme spať, čo budeme jesť? Každý z nás ostal bez prístrešia,  či už preto, lebo sme doposiaľ žili v dysfunkčnej rodine, alebo sme odišli z detského domova. Nechceli sme klamať, kradnúť, ani podvádzať, no ulica nás prinútila prežiť v každej  situácii, najčastejšie na úkor iných, s drogami alebo bez nich. Teraz sme v Domove na pol ceste ....

 

Aktuálne projekty

 

Projekt „Správne vyštartovať do života – ako sa naučiť o sebe rozhodovať a za seba zodpovedať“

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci v Košiciach realizuje projekt s názvom „Správne vyštartovať do života – ako sa naučiť o sebe rozhodovať a za seba zodpovedať“. Obdobie realizácie aktivít projektu: 08/2013 – 06/2015. Cieľ projektu: Umožniť mladým ľuďom v soc. exklúzii úspešný štart do života využitím inovatívnych programov prevencie, inštitútu tútorstva a podpornej siete pomoci v komunite. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Viac...

line

 

Projekt  „Mobilita a flexibilita – rozvoj pracovných príležitostí“

Projekt  „Mobilita a flexibilita – rozvoj pracovných príležitostí“ sme začali realizovať  1.decembra 2012 a končíme v decembri 2013. Hlavným cieľom projektu je zriadenie mobilného pracoviska a zapojenie vyučených remeselníkov –  murárov, maliarov , stolárov  a automechanikov do platenej práce v komunite. Súčasne vytvoriť podmienky   pre realizáciu pracovnej terapie a absolventskej praxe. Viac...

Logá nadačných fondov Samsung a Domov

line

 

Projekt "Mosty z chudoby – strategie pro profesionály a komunity"

Centrum pro komunitní práci východní Morava (dále jen CpKP VM) pod vedením ředitelky Bc. Gabriely Fellingerové zahájilo v prosinci roku 2012 realizaci dvouletého mezinárodního projektu "Mosty z chudoby – strategie pro profesionály a komunity". V rámci mezinárodní spolupráce se slovenskou organizací Rada pre poradenstvo v sociálnej práci a irskou organizací Outside the Box Learning Resources dojde k přenosu know-how za účelem zvýšení zaměstnatelnosti znevýhodněných skupin prostřednictvím unikátní a již v praxi realizované metodologie Mosty z chudoby (Bridges out of poverty). Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Viac...

logo publicita

 

logo publicita

 

  kto sme / čo robíme / informácie pre donorov / kontakty / galéria / hľadáš pomoc? Rada pre poradenstvo v sociálnej práci