úvodná stránka
 
Kto sme ? Čo robíme?

Pre donorov

Kontakty Galéria
História RPSP
Bývanie
2%
   
Projekty
Vzdelávanie
Ako môžete pomôcť
Spolupráca Pracovný inkubátor
Kto nás podporil
Verejné obstarávanie
Zmluvy
Výročné správy, EON
Domov na pol ceste
Pracovný inkubátor


Pracovný inkubátor dáva možnosť mladým ľuďom získať zručnosti, ktoré budú vedieť uplatniť v reálnom živote. Naučí ich disciplíne, plneniu si pracovných úloh, chodenia na čas a zotrvať v práci, aj keď ma niečo trápi.

Stolárska dielňa

Dielňa funguje tretí rok a má pred sebou  zámer  rozvíjať výrobu  a neustále skvalitňovať podmienky profesionálnej prípravy mladých ľudí  na úspešný štart do pracovného života spoločnosti. Dôležitým cieľom je rozširovať pracovné miesta a zamestnávať mladých ľudí priamo v našej  prevádzke.

Pracovná terapia

navrhnutými aktivitami prispieva k sociálnej inklúzii mladých ľudí do spoločnosti a vytvára predpoklady k ich začleneniu na trh práce prostredníctvom prehĺbenia vedomostí, získania praktických zručností a skúseností v oblastiach, ktoré sú vyžadované potenciálnymi zamestnávateľmi.

Absolventská prax

ktorú realizujeme v dielni pripravuje mladých ľudí na konkrétnu pracovnú pozíciu s perspektívou zamestnať sa.

 

  kto sme / čo robíme / informácie pre donorov / kontakty / galéria / hľadáš pomoc? Rada pre poradenstvo v sociálnej práci