úvodná stránka
 
Kto sme ? Čo robíme?

Pre donorov

Kontakty Galéria
História RPSP
Bývanie
2%
   
Projekty
Vzdelávanie
Ako môžete pomôcť
Spolupráca Pracovný inkubátor
Kto nás podporil
Verejné obstarávanie
Zmluvy
Výročné správy, EON
Domov na pol ceste
Bývanie

Ako bývame najlepšie spoznáte cez video. Stačí urobiť „klik“ v Galérii a je to.  „Urob si sám“ je názov nášho videa, v ktorom nás  uvidíte  pri práci, ako sa z ničoho snažíme vytvoriť niečo. Svojpomocne, sponzorsky a s plným nasadením. Pozerajte a posúďte sami.
V byte funguje systém „ nauč sa to robiť“. Na mladých mužov je výborný pohľad ako varia, perú, žehlia a upratujú. Zo začiatku to škrípe, ale po čase je to  „partička,“ na ktorú  je radosť pozerať. Tréning sa nazýva pracovná terapia  a budúce manželky nám budú vďačné.

Okrem zručností domácich kutilov máme taktiež za úlohu vypestovať v týchto mládencoch  charakter. Správať sa slušne. Asertívne komunikovať, empaticky cítiť a rešpektovať jeden druhého. Zo začiatku sú to pojmy neznáme, ale po čase samokvasenia narastá aj schopnosť prijímať kritiku a umenšovať sa. Pokora je začiatok , kedy začíname vidieť, že  kvalitné vzťahy sú založené na úcte, akceptácii a spolupráci. Tomu sa učíme každý deň porozumieť. Podmienky bývania nie sú nadštandardné. Izolovaný vo vlastnej izbe nie je nikto. Izby sú dvojposteľové a trojposteľové. Zvuky, vône, svetlo a tma sa prelínajú nie práve podľa želania jednotlivcov a tak prispôsobovanie a tolerancia sú predpokladom pohody. Trpezlivosť a zhovievavosť sú nevyhnutnosťou. Odpúšťanie je tréningom  a v konečnom dôsledku sme radi, že nemáme luxus izolácie a osamotenej intimity ( každý zalezený vo vlastnej izbe ), ale sa môžeme deliť s dobrým aj zlým. To zbližuje a situačná pedagogika má prirodzene zelenú. Radi prijmeme medzi seba každého, kto sa  nechce cítiť sám.

 

 

  kto sme / čo robíme / informácie pre donorov / kontakty / galéria / hľadáš pomoc? Rada pre poradenstvo v sociálnej práci